فروش ویژه فیلتر های آمونیاک : 02188864579

تجهیزات کمپرسور های آمونیاکی

تجهیزات کمپرسور های آمونیاکی
شیر دستی دانفوس

شیر دستی انگل کپدار FLEX LINE دانفوس

شیر دستی انگل هندویل

شیر دستی انگل هندویل FLEX LINE دانفوس

ترانسمیتر فشار دانفوس آمونیاکی مدل AKS32-R وAKS2050

ترانسمیتر فشار دانفوس آمونیاکی مدل AKS32-R وAKS2050

ترانسمیتر فشار دانفوس آمونیاکی مدل AKS32 و AKS33

ترانسمیتر فشار دانفوس آمونیاکی مدل AKS32 و AKS33

شیر روغن گیر آمونیاکی دانفوس مدل QDV

شیر روغن گیر آمونیاکی دانفوس مدل QDV

شیر تنظیم کننده فشار دانفوس مدل OFV

شیر تنظیم فشار آمونیاکی دانفوس مدل OFV

شیر اطمینان آمونیاکی دانفوس مدل SFA